Conferentie ondersteunen

Hoe kunt u de conferentie financieel ondersteunen?

Een internationale conferentie van deze omvang kan helaas niet alleen bekostigd worden door de bijdrage van de deelnemers, dit omdat wij deze bijdrage graag sociaal draagbaar willen houden. Daarnaast is er ook nog behoefte aan verdere financiële ondersteuning van sommige deelnemers en tegemoetkoming van de reiskosten voor mensen die van ver zouden willen komen. Niemand zou vanuit kostenoverwegingen, niet aan de conferentie kunnen deelnemen.

Hiervoor hebben wij uw financiële hulp dringend nodig! Wij zouden graag in contact komen met mensen en stichtingen die bereid zijn om de conferentie eenmalig en wellicht ook wat grootschaliger te ondersteunen. Daarnaast hopen we natuurlijk ook op vele kleine bijdragen via onze bankrekening.

  • Directe bijdrage: Ieder bedrag groot of klein is van harte welkom
  • Geef voor een vrijkaartje: Koop een toegangsbewijs voor iemand anders, hiermee maakt u de deelname van andere mensen direct mogelijk.
  • Individuele projecten: Tijdens de conferentie zijn er vele projecten die ondersteuning kunnen gebruiken. Denk hierbij aan de uitwisseling van jeugd tussen verschillende landen, een bijdrage voor de maaltijden, verschillende kunstprojecten, een film over de conferentie. Er zijn vele mogelijkheden.
  • Stichtingen en mensen die grotere bijdragen willen geven: Kent u of bent u iemand die ons doel zou willen ondersteunen om de stap te zetten naar de komende 100 jaar dan komen wij graag met u in contact. (klik hier)