Deelname voorwaarden

 

  1. Conferentie terrein

Wij zijn in de Vrijescholen en andere gebouwen te gast. We behandelen de gebouwen en terreinen voorzichtig en met respect.

  1. Overnachting

Voor jongeren onder de 18 jaar zijn, met in achtneming van de Duitse wetgeving, aparte slaapzalen ingericht. Gemeenschappelijke slaapzalen zijn in de regel alleen te gebruiken door jongeren en jongvolwassenen.

  1. Elektronische apparatuur

Wij zouden graag een conferentie houden waarbij mobiele telefoons, tablets, en smart-phones zo min mogelijk gebruikt worden. Tijdens de verschillende diensten, wijdingen en cultische afsluitingen wordt u dringend verzocht de apparaten uit te zetten. Tijdens voordrachten graag de stille modus inschakelen.

  1. Drug en roken

Alcohol en drugs gebruik tijdens de conferentie zijn verboden. Roken is alleen toegestaan in de daarvoor bestemde gebieden. Wij verzoeken iedereen om buiten deze aangewezen gebieden, ook in de open lucht niet te roken.